ผู้บริหารและพนักงานบริษํท GCL ร่วมงานประเพณีบุญข้าวหลามชุมชนหนองแฟบ

22.02.2019
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสุธา สุวรรณรัฐ ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัทจีซี โลจิสติกส์ จำกัด เข้าร่วมงานประเพณีบุญข้าวหลาม ณ ชุมชนหนองแฟบ  โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานระยอง นายอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแฟบ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ได้ให้เกียรติร่วมงานด้วย  งานประเพณีบุญข้าวหลาม จัดขึ้นในเดือน 3 ขึ้น 15 ค่ำ ของทุกปีสอดคล้องกับวันพระ (วันมาฆบูชา) ที่ชาวบ้าน ชุมชนในทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดระยองจะรวมตัวกันเพื่อทำข้าวหลามที่เน้นรสชาติให้ได้สามรส คือ หวาน มัน เค็ม โดยนำข้าวเหนียวที่ผสมกะทิเรียบร้อยแล้วกรอกใส่กระบอกไม้ไผ่ แล้วนำไปเผาไฟบนดินแบบโบราณ ทั้งนี้ แต่ละบ้านอาจจะเผาข้าวหลามกันเองภายในครอบครัว หรือในแต่ละชุมชนจะนำมาเผาข้าวหลามร่วมกัน ซึ่งการเผาบนดินแบบโบราณ ชาวบ้านจะต้องขุดดินบนลานโล่งเป็นรางตื้นๆ ตั้งกระบอกข้าวหลาม แล้วก่อกองไฟขนานไปกับกระบอกข้าวหลาม ภายหลังเผาข้าวหลามเสร็จก็จะแบ่งกันไปและนำไปทำบุญที่วัดใกล้ๆ ภายในชุมชนของตนเอง ถือเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีบุญข้าวหลามให้ลูกหลานได้สืบสานต่อไป สิ่งที่แฝงมากับประเพณีบุญข้าวหลามนอกจากการชักจูงให้ผู้คนเข้าวัดทำบุญทำกุศลกันแล้ว ยังเป็นโอกาสพิเศษที่คนในครอบครัว ญาติพี่น้อง สมาชิกในครอบครัวที่แยกย้ายกันไปได้กลับมาพบหน้ากันอีกด้วย ในทุกๆ ปี กลุ่มบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC Group) ได้เข้าร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ได้เข้าไปร่วมงานบุญงานกุศลเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานทำบุญข้าวหลามชุมชนหนองแฟบ ประจำปี 2562 และอีกหนึ่งกิจกรรมภายในงานประเพณีบุญข้าวหลามที่พลาดไม่ได้ คือการประกวดทำข้าวหลามอร่อยตามสูตรลับเฉพาะของแต่ละบ้านและชุมชน รวมไปถึงการแข่งขันกินข้าวหลามที่มีทั้งคนในชุมชนและผู้ประกอบการใกล้เคียงร่วมลงแข่งขันกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งนอกจะช่วยสร้างสีสันและความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีให้ผู้เฒ่าผู้แก่ พี่ ป้า น้า อา ลูกเด็กเล็กแดงและผู้เข้าร่วมงานประเพณีบุญข้าวหลามได้ลิ้มชิมรสข้าวหลามรสเลิศอีกด้วย