ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท GCL เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดมลพิษลดฝุ่นละออง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สวนจตุจักร เขตจตุจักร

28.02.2019
คุณภาณิศา ลีลาถาวรสุข ผู้จัดการส่วนสำนักกรรมการผู้จัดการพร้อมตัวแทนพนักงานบริษัทจีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด(GCL)เข้าร่วมกิจกรรมที่ กลุ่ม ปตท. และสำนักสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดมลพิษลดฝุ่นละอองขึ้น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สวนจตุจักร เขตจตุจักร โดยพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการจัดกิจกรรมโดยบูรณาการประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ชมรมต่าง ๆ และประชาชนผู้ใช้บริการสวนจตุจักร ร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ผู้ร่วมกิจกรรมจะปลูกต้นไทรเกาหลีรอบสวนจตุจักร จำนวนถึง 3,500 ต้น เพื่อสร้างอากาศที่บริสุทธิ์เป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันมลพิษและฝุ่นละอองให้แก่พื้นที่สวนจตุจักร