พนักงานบริษัท GCL ร่วมจัดกิจกรรม?ตะลุยฝันวันเด็ก ประจำปี 2562? ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง

12.01.2019
เมื่อวันที่ 12มกราคม 2562 ตัวแทนพนักงานบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมกับกลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรม “ตะลุยฝันวันเด็ก ประจำปี 2562” ตอน “สานพลังสู่ความยั่งยืน”  ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง โดยมี คุณสมนึก แพงวาปี ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณอดุลย์ ประกอบสุข รองประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง
คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง คุณศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ ผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง คุณสว่างพงษ์ กิ่งสุวรรณวงศ์ รองประธาน บริษัท สายการผลิต บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ นายสมพงษ์ โสพณ อดีตนายกเทศบาลมาบตาพุดจำกัด ร่วมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานวันเด็กกลุ่ม ปตท. ในปีนี้ มุ่งหวังให้เด็กๆ ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานควบคู่กันไป โดยมุ่งหวังให้น้องๆ ที่เข้าร่วมงานวันเด็กครั้งนี้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ ชมการ์ตูนแอนิเมชั่น ก๊อดจิ ดิ แอดเวนเจอร์ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย อีกทั้งได้รับทั้งความรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในชีวิตประจำวัน และหวังให้เยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆให้เกิดขึ้นในประเทศ เพื่อเป็นพลังแห่งอนาคตในการสร้างประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซ ธรรมชาติระยอง, บริษัท ปตท. GC , PPT LNG , HMC Polymer , PTT Asahi, บริษัท GPSC , PTT Tank, PTT MCC และ GC Logistics Solutions Co.,Ltd.