ตัวแทนผู้บริหารบริษัทจีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด(GCL) เข้าร่วมงานรับรางวัลThailand Halal Rayong Awards 2019

28.02.2019
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (วันนี้) คุณกานต์ มั่นคง ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมพร้อมตัวแทนพนักงานบริษัทจีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด(GCL) เข้าร่วมงานรับรางวัลThailand Halal Rayong Awards 2019 ณ โรงแรมคามิโอแกรนด์ จังหวัดระยอง ซึ่งมีคุณอริสรา บุญเจือ พนักงานบริหารบริษัทGCLได้รับเกียรติร่วมเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษในงานนี้ด้วย โดยบริษัทGCL ได้รับรางวัล “Credit Award 2019 “ ในงานรับรางวัล Thailand Halal Rayong Awards 2019 และในงานนี้ได้รับเกียรติจาก Ms.Suzilah Binti Mohd, Sidek A Deputy Chief of Mission at the Embassy of Malaysia in Bangkok and the Permanent Representative of Malaysia to the UNESCAP. เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน