ตัวแทนผู้บริหารบริษัทจีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด(GCL) เข้าร่วมงานรับรางวัลThailand Halal Rayong Awards 2019

28.02.2019
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (วันนี้) คุณกานต์ มั่นคง ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมพร้อมตัวแทนพนักงานบริษัทจีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด(GCL) เข้าร่วมงานรับรางวัลThailand Halal Rayong Awards 2019 ณ โรงแรมคามิโอแกรนด์ จังหวัดระยอง

ผู้บริหารบริษัท GCL นำผู้บริหารบริษัท GC เข้าชมกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกเม็ดพลาสติก ณ ลานกองตู้เปล่าของสายเรือ TIPS, คลังสินค้า NHP และ Container Yard แหลมฉบัง จังหวัด ชลบุรี

13.02.2019
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายการตลาดและบริหารการจัดส่ง นำโดยคุณสมยศ น้อยสุข ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบริหารการจัดส่ง พร้อมด้วยคุณฐาปนะ อภิวัฒน์การุญ
ผู้จัดการส่วนบริหารการส่งออกและนำเข้า คุณจิตต์ติพงษ์ วรวาส ผู้จัดการส่วนการขายและการตลาด และทีม Sale & Marketing บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) ได้ให้การต้อนรับคุณศุลีพันธ์ มาละวรรณโณ ผู้จัดการส่วน Logistics & Optimization (P-SM-LO) พร้อมคณะ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ในการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมทางด

กรรมการผู้จัดการบริษัท PTTPL เข้าร่วมงานแถลงประกาศรางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี 2559

08.02.2017
คุณวิลาวัลย์ สงเจริญ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและตัวแทนคณะทำงาน TQA เข้าร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560