พนักงานบริษัท GCL ร่วมจัดกิจกรรม?ตะลุยฝันวันเด็ก ประจำปี 2562? ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง

12.01.2019
เมื่อวันที่ 12มกราคม 2562 ตัวแทนพนักงานบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมกับกลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรม “ตะลุยฝันวันเด็ก ประจำปี 2562” ตอน “สานพลังสู่ความยั่งยืน”  ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง โดยมี คุณสมนึก แพงวาปี ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณอดุลย์ ประกอบสุข รองประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง
คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์

ผู้บริหารและพนักงานบริษํท GCL ร่วมงานประเพณีบุญข้าวหลามชุมชนหนองแฟบ

22.02.2019
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสุธา สุวรรณรัฐ ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัทจีซี โลจิสติกส์ จำกัด ร่วมงานประเพณีบุญข้าวหลามชุมชนหนองแฟบ ณ ชุมชนหนองแฟบ  โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานระยอง นายอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแฟบ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ได้ให้เกียรติร่วมงานด้วย

ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท GCL เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดมลพิษลดฝุ่นละออง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สวนจตุจักร เขตจตุจักร

28.02.2019
คุณภาณิศา ลีลาถาวรสุข ผู้จัดการส่วนสำนักกรรมการผู้จัดการพร้อมตัวแทนพนักงานบริษัทจีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด(GCL) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดมลพิษลดฝุ่นละออง โดยพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการจัดกิจกรรม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สวนจตุจักร เขตจตุจักร